OBORT s.r.o.


Číselník zdravotních pojišťoven:


0000959 OBUV ORTOPEDICKÁ - PŘÍMÁ SOUČÁST PROTETICKÉ POMŮCKY NEBO OBUV NAHRAZUJÍCÍ PŘÍSTROJ
Obuv při vrozené malformaci nebo amputaci nohy v metatarzech a výše, obuv přes vnitřní sandál, přes štítovou protézu, dále ortopedická obuv jako součást vybavení končetiny ortézami, při aplikaci vnitřního sandálu nebo třmenu v ortéze. Obuv charakteru nosné ortézy a obuv při realizovaném zkrácení DK nad 8cm. Předpis podléhá schválení revizním lékařem.
1 pár/6 měsíců 0,-Kč pacient

0000961 OBUV DĚTSKÁ INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÁ
Maximálně 3 páry ročně, nejvýše do 2000,-Kč. Předpis podléhá schválení revizním lékařem.
1 pár/4 měsíce 2000,-Kč pojišťovna

0000962 OBUV JEDNODUCHÁ INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÁ
Vyžaduje výběr vlastního tvaru, je určena pro kombinované postižení tří a více uvedených vad. Jedná se např. o kladívkové prsty, zkřížené prsty, vbočené palce, ztuhlý palec, podélně a příčně plochá noha a obuv při realizovaném vyrovnání DK do 2cm.
1 pár/24 měsíců 50% pacient

0000964 OBUV SLOŽITĚJŠÍ INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÁ
Obuv vyžadující úpravu ortopedického kopyta korekcí a výběr vadě odpovídajícího materiálu. Je určena pro kombinované postižení, tzn. tří uvedených vad. Těžké kladívkové deformity prstů, zkřížené prsty velkého rozsahu, vbočené palce nad 45°, ztuhlý deformovaný palec, fixovaná podélně příčná noha, dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení, dále u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy, u artritických deformací nohy, u edémů různé etiologie, při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 2,5 do 4 cm.
1 pár/24 měsíců 10% pacient

0000966 OBUV VELMI SLOŽITÁ INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÁ
Obuv, pro kterou je nezbytná vlastní stavba ortopedického kopyta podle modelu nohy. Slouží zejména pro vady s velkými deformitami, deformovanou nohou svislou, kososvislou, svislou a vbočenou, hákovitou, lukovitou, kontrahovanou, revmatické deformity velkého rozsahu, při rozštěpech a vrozených deformitách nohy těžkého charakteru. U amputací všech prstů po hlavičky metatarzů nebo při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 4,5 do 8 cm.
1 pár/24 měsíců 10% pacient

0000967 OBUV ORTOPEDICKÁ - OPRAVY
1 pár/6 měsíců 0,-Kč pacient

0000960 OBUV STANDARDNÍ - ORTOPEDICKÉ ÚPRAVY
1 pár/6 měsíců 0,-Kč pacient

0005250 VLOŽKY ORTOPEDICKÉ DĚTSKÉ INDIVIDUÁLNÍ
1 pár/6 měsíců 300,-Kč pojišťovna

0000969 VLOŽKY ORTOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNÍ
1 pár/12 měsíců 100,-Kč pojišťovna

0000971 VLOŽKY ORTOPEDICKÉ SPECIÁLNÍ
1 pár/6 měsíců 20% pacient, ca. 200-300,-Kč pacient

0022627 ÚPRAVY OBUVI ORTOPEDICKÉ
1 pár/12 měsíců 0,-Kč pacient